Automatizované testování dat

KDYŽ JEDNOU OKUSÍTE

Jakmile bude automatické testování implementováno, budete překvapeni, jak jednodušší budou přehledy, reporting, plánování a každodenní práce. Díky tomu budou vaše týmy pracovat efektivněji, což znamená, lepší a rychlejší kvalita výsledků. Mnohem rychlejší.

OBJEVÍME ,BUG‘ DŘÍV
NEŽ BUDE POZDĚ

Identifikujeme všechny chyby a to hned v rané fázi jejich existence. Po včasné identifikaci a opravě, tak pracujete se správnými daty v průběhu celého procesu. Kdo by chtěl hledat chybu v produkčním prostředí a vracet se znovu a znovu na začátek?

NEPŘETRŽITÝ FEEDBACK

Sledování dopadů chyb spolu s důvodem, proč a kde se objevily, vám poskytuje vysoce kvalitní zpětnou vazbu o tom, co by se mělo změnit a na co se zaměřit.

Jak To Funguje

01

Ve spolupráci s vašimi týmy vytvoříme sady testů, abychom identifikovali všechna možná úzká zákoutí, kde by mohlo dojít k poškození dat.

02

Vybudujeme automatický generátor testů, který bude testy automaticky aplikovat na relevantní prostředí.

03

Automatizované testování dat lze provádět po každé úpravě nebo uvolnění dat automaticky samostatně.

04

Kdykoli potřebujete přidat nové KPI do seznamu testů, můžete to udělat rychle a snadno.

Klíčové Prvky

SPOLEHLIVOST DAT

Data jsou zcela aktuální. Nové verze, aktualizace ani jiné úpravy dat zůstanou nepoškozené. Rychlý přehled o dopadech úprav a zveřejnění dat. Minimalizování možnosti lidských chyb.

RYCHLÁ DETEKCE CHYB

Správná a včasná identifikace poškozených dat zabraňuje jejich dalšímu využití v procesech a tím i chybným rozhodnutím .

ÚSPORA PENĚZ A ČASU

Čas a peníze vynaložené na opravy.
Lidská síla investovaná do ručního testování.
Snadná údržba generování testů.

Neváhejte se nás zeptat na naši práci!