Data Tester Diary: Jak jsem úspěšně složila ISQTB certifikaci

V Joyful Craftsmen máme skvělý bonus (tzv. SGP), v rámci, kterého se můžeme vzdělávat v určitém tématu a tím se posouvat dopředu. Já jsem si pro svoje SGP zvolila ISTQB® Certified Tester Foundation Level Certificate.

Co je obsahem zkoušky?

Zkouška je složena z šesti hlavních témat z testingu jako jsou obecné zásady testování, testování v průběhu životního cyklu vývoje softwaru, techniky testování, management testování, statické testování a nástroje na podporu testování.

 

Jak na to?

Zkoušku v Česku a na Slovensku organizuje Czech and Slovak Testing Board a veškeré informace naleznete na jejich stránkách www.castb.org. Zde jsou dostupné i sylabusy na zkoušku, slovník a vzorové zkoušky. Samotná zkouška má 40 otázek a vybírá se z možností ‚abcd‘.

Na zkoušku se dá připravit absolvováním kurzu, ale jsou velmi drahé a já jsem se rozhodla, že se připravím samostudiem. Nejprve jsem si přečetla knížku Software Testing: An ISTQB-BCS Certified Tester Foundation guide a na platformě Pluralsight zhlédla videa, které se zkoušce věnovali.

Musím se přiznat, že na první pokus jsem u zkoušky neobstála. Bylo to především proto, že ač jsem pochopila danou tématiku, nenaučila jsem se citace klíčových pojmů nazpaměť, což je ke zkoušce potřeba.

 

Důležité je se nevzdávat!

Začala jsem se tedy učit znovu a jinak. Učila jsem se už pouze se skripty a memorovala si potřebné definice a stále si zkoušela testovací otázky. Tato taktika vyšla a na druhý pokus jsem zkoušku úspěšně složila. 😊

 

Fakta na závěr

Myslím, že právě memorování textu a výběr odpovědí z ‚abcd‘, kdy je rozdíl často jen v jednom slovíčku, dělá zkoušku trochu nepopulární. Další problém jsem viděla v nejasnosti zadání otázek pro praktické příklady.

Na druhou stranu samotná témata, která certifikace obsahuje, jsou zajímavá a hodně jsem se z nich naučila a využívám je plně v praxi.

Helena se v Joyful Craftsmen věnuje testování dat druhým rokem. Na testování datových řešení jí nejvíce baví to, že může podpořit datovou kvalitu daného projektu.

HELENA BALZEROVÁ
Data Tester
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed